fredag 15 september 2017

Two colour slip stitch crochet grid pattern


(Om du vill läsa på svenska, klicka här!)


I have been working with this slip stitch crochet pattern for some time - in different variations. It is a sort of grid pattern in two colours, where one colour looks to be lying over the other.I have made a pair of cuffs with it. I am sure you can use the pattern for anything else you want!ch - chain
st, sts - stitch, stitches
ss - slip stitch
sc - single crochet
tch - turning chain, - one or more chains not counted in the row, but situated between the rows
working loop - the yarn on the hook
secure the working loop -  take the hook out of the working loop and secure it with a safety pin or similar
back bar of starting chain - see my illustration  here!
B - slip stitch in the back loop only
F - slip stitch in the front loop only
iB - inverse slip stitch in the back loop only

For different slip stitches - see my fact page on slip stitch crochet here!

Yarn - fingering weight. I used Drops Fabel colour 159 as the background and Regia Silk colour 005 for the grid, both about 200 meters per 50 grams. The finished pair of cuffs use about 25 grams of each color.

Hook 5,5 mm, with a pointy tip!

Size: The finished cuffs are about 18 cm long.

The pattern is based on a multiple of 6+5.Pattern:

With red, Ch 41+1, turn.
R 1: Ss 41 in the back bar of the starting chain, tch 2, secure the working loop.
Change to white yarn, make a starting loop.
R 2: Start at the right side of your work and work in the same direction as the previous row: iB 41, tch, turn.
Note that the red and white starting ends come from different directions, one from the right and one from the left.
R 3: B41, ch 4, sc 1 in the third ch from hook, ch 1. These last sts form a point for edging, replacing tch. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.
R 4: B 41, tch, turn.
R 5: iB 41, tch 2, secure the working loop, put hook in the white loop left previously.

R 6: iB 41, tch, turn.
R 7: B 2, *ss under the two white loops straight under next st, (see picture below!)  skip next st, B 5.* Repeat  *-*  until end of row, (only B 2 last time in the end), ch 4, sc in the third loop from hook, ch 1. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.


R 8: B 41, tch, turn.
R 9: iB 41,tch 2, secure the working loop. Put hook in the white loop left previously.
R 10: iB 41, tch, turn.
R 11: B 5 *ss under the two white loops straight under next st - see picture above!  Skip next st, B 5.* Repeat  *-*  until end of row,  ch 4, sc in the third loop from hook, ch 1. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.

Repeat rows 4-11  6 times, then rows 4-8 once.

There are really only four different rows to remember. Row 11 is similar to row 7, only the placement of the deep stitches is different.There are now 16 white stripes (each stripe = two rows). This is enough to get around my wrist! If you need a wider circumference - add rows. If the circumference is too big - skip a few rows.

Cut the white yarn.
Sew the last row to the first with mattress stitch. (Pictures here, only with Swedish text so far...)

You can also sew on some white stitches to bring together the grid pattern over the final seam, "hiding" it:


Update 2017.09.21:
I have already got some feedback on this pattern! One point of uncertainty seems to be around when to turn work. You always work two rows of each colour, you have to turn between those two. But when you change to the other colour, you must work from the same side (right side, RS, or wrong side, WS) as the previous row. (It should come naturally, because you have to start where you left the yarn.)

In this picture RS means you work with right side facing, WS means you work with wrong side facing.Virka hålkrus


Hålkrus, enligt wikipedia:
Hålkrus är en fyrskaftad drällvävnad där mönstereffekten utgörs av "hål", gropar i ytan, benämns även gagnefskrus. 

Där står ingenting om stickat hålkrus, men det har jag hittat många exempel på och beskrivningar av på andra ställen.

Jag har i alla fall ägnat mig åt virkat hålkrus på sista tiden. Bland de alster som jag gjorde till marknaden i Skellefteå syns ett par gallermönstrade muddar. Jag har fortsatt och gjort några till med samma mönster, och här är ett par i "höst-rött"! Fast färgen heter egentligen "Red chilli", det är en färg i Drops Fabel.
Jag gör det virkade hålkrusmönstret med smygmaskvirkning.

Som synes använder jag mig av ett par engelska förkortningar (F, B, iB), eftersom det ändå inte finns några lämpliga motsvarigheter på svenska. De förkortningar som jag har använt tidigare tex i mönstret till tulpanmuddar från 2013 är så mycket längre och klumpigare.MÖNSTER - - -

Förkortningar:
lm - luftmaska
sm - smygmaska
fm - fast maska
vm - vändmaska, dvs en eller flera luftmaskor som inte räknas in i varvet utan ligger mellan varven
arbetsöglan - garnet som för tillfället sitter på virknålen
lås arbetsöglan - ta virknålen ur maskan och sätt i en säkerhetsnål el liknande så att den inte repar upp sig
mb - maskbåge
undre maskbågen - jag har gjort en illustration som du kan se här!
B - smygmaska i bakre maskbågen
F - smygmaska i främre maskbågen
iB - avig smygmaska i bakre maskbågen

Garn: Jag har använt Drops Fabel (färg 159) som bakgrund och Regia Silk (färg 005) till gallermönstret. Båda är ca 200 m per 50 gram. Det går inte åt så mycket garn, de färdiga muddarna väger 45 gram (hela paret) i den storleken jag har gjort, så ca 25 g av vardera färgen borde räcka.

Virknål 5,5 mm, använd med fördel en extra spetsig!

Storlek: Med givet antal maskor och varv blir muddarna ca 18 cm långa.

Mönstret är delbart med 6+5  om man vill ha symmetri i kanterna.


Mönster:
Uppläggning med röd 41 lm + 1 vm, vänd.
V 1: 41 sm i undre mb, 2 vm. Lås arbetsöglan.
Byt till vitt garn, gör en startögla.
V 2: Börja i arbetets högerkant och virka åt samma håll som föregående v: 41 iB, 1 vm, vänd.
Notera att det röda och det vita garnet därmed kommer att ha respektive startändar på olika sida av arbetet.
V 3: 41 B, 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. De sista maskorna bildar en udd som ersätter vm. Lås arbetsöglan.
Sätt virknålen i den lämnade röda öglan.
V 4: 41 B, 1 vm, vänd.
V 5: 41 iB, 2 vm, lås arbetsöglan, sätt nålen i den lämnade vita öglan.
V 6: 41 iB, 1 vm, vänd.
 V 7: 2 B, därefter *1 sm med nedtag om de två vita mb som finns rakt nedanför nästa m. Se bild! Hoppa över nästa m. 5 B.* Upprepa *-* varvet ut. Sista ggn kommer det att bli bara 2 B efter den djupa maskan. 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. Lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade röda öglan.


V 8: 41 B, 1 vm, vänd.
V 9: 41 iB, 2 vm, lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade vita öglan.
V 10:  41 iB, 1 vm, vänd.
V 11: 5 B, därefter *1 sm med nedtag om de två vita mb som finns rakt nedanför nästa m. Se bild! Hoppa över nästa m. 5 B.* Upprepa *-* varvet ut. 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. Lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade röda öglan.

Upprepa v 4-11 ytterligare 6 ggr, och därefter v 4-8 en gång.
Notera att det egentligen bara är 4 olika varv att hålla reda på; att varv 7 och 11 egentligen är lika. Skillnaden ligger bara i placeringen av de djupa smygmaskorna.


Här syns också att det röda garnets startända kommer från höger, det vita garnets startända kommer från vänster. Ena långsidan kantas av de vita uddarna, den andra sidan kantas av röda vändmaskor.

Det är nu 16 vita ränder, detta är lagom för att den ska räcka runt handleden på mig, vill man ha smalare eller vidare får man minska resp öka antalet varv.
Klipp av det vita garnet.
Sy ihop sista varvet med det första med maskstygn (se här).

Det går även att slutligen sy några vita stygn som härmar de djupa smygmaskorna och binder ihop gallermönstrets början och slutvarv: