söndag 26 november 2017

Blommor i fruset landskap!


Jag hade egentligen nånting annat i tankarna när jag köpte det här garnet, ett nystan av varje färg. Men nu var det en sån här sjal det blev i alla fall.
Garnet heter Zenta (från Permin). Det är 50% ull, 30% silke och 20% nylon.
Jag har virkat efter mitt blommiga mönster, som kan hittas i ett äldre inlägg här, men ville göra en rak, rektangulär sjal den här gången.Så här har jag mixat färgerna i ett kubistiskt mönster.
Och här är det blommiga mönstret en gång till, nu utan kanter, och med tre stolpar utanför den yttersta blomman på varje sida, så att det blir symmetriskt:


Jag virkar stolparna i främre maskbågen för ett lagom luftigt resultat.
Till den här rektangulära sjalen började jag med 55 maskor, då ryms det sex blommor på varje rad.


Jag vill gärna påminna om hur enkelt mönstret är egentligen, så jag visar den här bilden med "spegeleffekten" igen! När man kommit en bit på väg behöver man inte försöka komma ihåg var i mönstret man är, man tittar bara på blomraden som är under den förra, och gör en spegelvänd blomma i förhållande till den som man har rakt nedanför. Det är det den här bilden ska illustrera.
Vädret har varit rätt vintrigt sista tiden, så jag började leta efter inomhus-arrangemang för att fota sjalen... Jag som annars alltid vill ha äkta dagsljus och utomhusbilder, ja helst sol förstås! Men soltimmarna är få den här tiden på året, och när det snöar, regnar och blåser om vartannat, så är det lätt att man blir kvar inomhus...


IN ENGLISH:   The original pattern from 2016 is here!

tisdag 7 november 2017

Nävarnas hus


Tänk att man kan ändra sig om nästan allting. Tänk att man kan ge upp nästan alla sina principer! I somras gav jag ju med mig och satte mig och sålde virkade alster på en marknad (som jag berättade om i juni). Varför jag har varit så emot det är för att det där producerandet tar tid från experimenterandet
Att experimentera och upptäcka och hitta på nytt är ju det mest spännande med virkningen, det som driver mig.
Men sen är det ju det där att vad är det för mening med att upptäcka och uppfinna om ingen får veta om det? Det var roligt att få visa smygmaskvirkning för folk IRL, och helt annorlunda än att skriva blogg kan man säga! 
Så nu har jag fortsatt vidare på den banan, alltså som hantverksförsäljare. Det som jag fick över i Skellefteå lämnade jag lite senare in på en hantverksbod i Burträsk som heter Nävarnas hus.

Och det ena behöver ju inte utesluta det andra, fast visst skulle det behövas några fler timmar på dygnet. Mössan och de svarta vantarna på bilderna ovan är exempel på en ny variant av tvåfärgad ribbvirkning som jag testat fram. I mössans uppvik syns hur baksidan ser ut.

Hur sakerna känns kan man däremot inte visa med en bild! Det är därför som det är så bra att grejerna ligger där till försäljning på Nävarnas hus så att folk kan ta i dem, dra i dem och klämma och känna!
För det är i första hand hur sakerna känns som är den stora fördelen med smygmaskvirkning, om ni frågar mig.

Ovan några av mina mössor, sockar och vantar bland fina smycken och tovade fåglar (av andra hantverkares hand)... Och nedan några bättre bilder på de två blå mössorna, fotade i somras då det fortfarande fanns dagsljus.
Sen kan jag även berätta att jag numera också finns på Instagram. Där heter virkstaden Annas virkstad - jag tog helt enkelt tillbaka mitt tilltalsnamn Anna. Det finns förstås många både Annor och Matildor på Instagram, ja till och med några virkstäder. Det sista tycker jag är kul, eftersom det i alla fall inte fanns någon virkstad 2010 när jag startade min blogg. Jag valde ju namnet för att det var unikt.


Till sist en bild av en av de saker jag virkar på för tillfället. En bredare sorts sjal med samma grundmönster som "en långsjal". Jag la upp 55 maskor till att börja med och använder mig alltså bara av mittdelen av mönstret.
onsdag 4 oktober 2017

Erna cowl

(På svenska, klicka här!)
Here is a pattern that I originally created in the spring this year. It is a cowl, crocheted in rounds, which means you never have to turn, you work with right side facing all the time.

Size: The cowl is 65 cm in circumference and 30 cm high.

Yarn: I have used Falkgarn Karamell (80% acrylic, 20% wool) in the colours 204 "vanilj" and 207 "persika" - 60 grams of each = 120 grams in total. You can use any worsted weight yarn.

Hook: 8 mm and 9 mm, preferably with a pointy tip. If you have a blunter hook, you can hold it "upside down" when you work the Erna stitch. Just to be sure this really works, I have used a normal blunt hook when I made this cowl!

Stitches used: chain stitch, slip stitch in the back loop only, "Erna stitch" (which is explained with pictures)
Abbreviations:
B = slip stitch in the back loop only


Start:
With the 8 mm hook and the lighter coloured yarn (or the yarn that you want for the pattern stitches), chain 80. Take the hook out of the loop, pull out the loop a bit or secure it in some way. Change to the darker coloured yarn (or the yarn you want for the "background"), make a slip knot and start at the beginning of your starting chain (working in the same direction): work slip stitches in the back bar of the starting chain. (picture here)

You may find it unusual to make the starting chain with a smaller hook than the rest of the work (it is usually the opposite way) but this is because this pattern makes the fabric contract a bit.

You will now have a long two-coloured tail, with both live loops in the same end.
Change to the 9 mm hook.
Hold the long tail like a circle, check that it is not twisted. To join it into a ring, put the hook in the loop of the lighter yarn and work one B in the first stitch of the background colour. Work one B in each stitch until you come all around.
When you reach the place where you have left the live loop of the background colour yarn, take your hook out and change to the other colour. With the background coloured yarn, work one round of B.

The whole item is then worked like this, in continuous rounds, one round of each colour, all the time with right side facing.

Pattern-round 1:
With the lighter coloured yarn.
Step one: work one B.


Step two: the Erna stitch. It is worked like a single crochet, but is not placed like a normal single crochet. First put your hook under the two loops you see in the picture above. It is the front loop of the next stitch and the front loop of a stitch in the previous round. The hook should come from below and upwards through these loops.
This can be difficult with a normal blunt hook, but you can do it with the pointier "lip" of the hook.
Pull up a loop, = two loops on hook, yarn over, pull through all loops on hook, = the Erna stitch completed.


Continue with one B, one Erna stitch until end of round.
It should look like this:
Take the hook out of the last loop, put it in the loop of the darker coloured yarn.

Background round.
With the darker coloured yarn, make one B in each stitch to the end of the round.


Pattern round 2:
Change again to the lighter coloured yarn. Work one B over each Erna stitch and one Erna stitch over each B of the previous pattern round. The arrows in the picture point to the where the Erna stitches should be placed. You can easily find the correct position by choosing the horisontal loop between the Erna stitches.

Continue with one background round and one pattern round until desired size.The Erna stitch can also be made leaning in the other direction. You still choose the horisontal loop betweeen two Erna stitches, but the loop from the background round is the one to the left of the pattern round loop, as seen in the picture above.

I have made five pattern-rounds of each sort, then changed to the other, in this cowl, see below: (The first rounds roll up so you can see the inside, which I think is not a problem but a design feature.) In total there are 25 pattern rounds.

You can naturally make the whole item in only one sort of Erna stitch if you like, or any other combination you choose.Finishing: Change to the 8 mm hook and work two rounds of B stitches, one of each colour. Weave in ends. Yes I know the start and finish will look a little uneven like this, but I don't really see it as a problem. The rolled bottom edge will hide the uneven start anyway.


Please notify me if there are errors in the pattern or parts that are difficult to understand, and I will try to correct it!


Erna cowl på svenska: en halstub


Här är ett mönster som jag hittade på i våras. Det är en tubhalsduk som virkas runt runt utan att vända, så att man har rätsidan mot sig hela tiden.

Storlek: 65 cm i omkrets och ca 30 cm hög

Garn: Jag har använt Falkgarn Karamell (80% akryl, 20% ull) i färgerna 204 "vanilj" och 207 "persika" - 60 g av varje = 120 g totalt. Garnet är 380 m/200 g. (Alltså 190 m/100 g eller 95 m/50 g, om du vill kunna jämföra med annat.)

Virknål: 8 mm och 9 mm, helst en någorlunda spetsig. Om du har en mera trubbig virknål kan du hålla den "uppochner" när du ska göra Erna-maskan. För att försäkra mig om att detta verkligen funkar, så har jag själv virkat min Erna med en sådan vanlig, trubbig plastvirknål!

Maskor som används: luftmaska, smygmaska i bakre maskbågen, Erna-maska (den visar jag med foto hur den görs)
Förkortningar:
B-maska = smygmaska i bakre maskbågen
Start:
Börja med 8 mm-virknålen och det ljusare garnet (eller det garnet som du vill ha som mönsterfärg). Lägg upp 80 luftmaskor. Ta ut virknålen ur sista maskan, dra ut den litegrann eller säkra den på något annat sätt så den inte repar upp sig. Byt till det mörkare garnet (eller det garn du vill ha som "bakgrund"), gör en startögla och börja om vid luftmaskkedjans början (så att du virkar en gång till åt samma håll): virka smygmaskor i undre maskbågen. (se här)

Det kan tyckas bakvänt att virka uppläggningen med en mindre virknål än resten av arbetet men det beror på att det här mönstret får det färdiga resultat att dra ihop sig litegrann.

Du har nu en lång tvåfärgad uppläggning, med två arbetsöglor i samma ända (se bilden ovan).
Byt till den större virknålen (9 mm).
Forma uppläggningen till en cirkel, se till att den inte är vriden. För att virka ihop den, sätt virknålen i den ljusare färgade arbetsöglan och virka en B-maska i uppläggningens första maska av den mörkare färgen (bakgrundsfärgen). Gör en B-maska i varje maska varvet runt.
När  du kommer till stället där det mörkare garnet är lämnat, flytta över virknålen till den andra arbetsöglan och virka ett varv B-maskor i bakgrundsfärgen.

Hela tuben virkas sedan på det här sättet, med obrutna varv, ett varv av varje färg, hela tiden från rätsidan.

Mönstervarv 1:
Med det ljusare garnet.
Steg ett: virka en B-maska.Steg två: Erna-maskan. Den gör man som en fast maska, men den placeras längre ner än en vanlig fast maska. Stick virknålen under de två maskbågar som är markerade i bilden ovan med den gröna pilen. Det är den främre maskbågen i nästa maska på varvet och den främre maskbågen i en maska på förra varvet. Virknålen ska komma nerifrån och uppåt under de två maskbågarna.
Just det här kan kännas besvärligt med den trubbiga virknålen, men kan göras genom att man håller den "uppochner" så att den spetsigare sk "läppen" kommer först under de två trådarna.
Dra upp en ögla, = två öglor på nålen, nytt omslag, dra igenom båda öglor på nålen, = Erna-maskan är färdigvirkad.


Fortsätt att virka varannan maska som en B-maska, varannan som en Erna-maska varvet runt. Sedan bör det se ut så här:Ta nålen ur den sista maskan och sätt den i den lämnade maskan av det mörkare garnet.Bakgrundsvarv.
Virka med det mörkare garnet en B-maska i varje maska varvet runt.

 Mönstervarv 2:
Byt igen till det ljusare garnet. Gör en B-maska över varje Erna-maska och en Erna-maska över varje B-maska i det tidigare mönstervarvet. Pilarna i bilden ovan visar var Erna-maskorna ska vara. Det är lätt att hitta rätt genom att välja den vågräta maskbågen mellan två tidigare Erna-maskor.

Fortsätt med vartannat bakgrundsvarv, vartannat mönstervarv till önskad storlek.Erna-maskan kan också virkas så att den lutar åt det andra hållet. se bilden ovan. Du ska fortfarande virka den genom en vågrät maskbåge mellan två tidigare Erna-maskor, men maskbågen i bakgrundsvarvet är nu den som ligger snett upp till vänster i stället för snett åt höger som nyss.

Jag har gjort fem mönstervarv av varje sort, sedan bytt, i den här halstuben. Se nedan: (De första varven rullar sig så att man ser lite av baksidan, vilket jag inte ser som ett fel utan som en del av designen.) Sammanlagt 25 mönstervarv har jag gjort.
Man kan naturligtvis göra hela tuben med samma Erna-maska hela vägen, eller byta i någon annan ordning precis hur man vill.
Avslutning.
Byt till virknål 8 igen och virka två varv B-maskor, ett varv av varje färg. Fäst trådarna. Ja, det kommer att bli en sådan här lite ojämn avslutning både i överkanten och nederkanten, men jag ser inte det heller som ett problem i det här fallet. Just eftersom nederkanten vill rulla sig så döljs ändå den ojämna kanten nedtill.


Om det nu är några problem med det här mönstret, fel och otydligheter, så meddela mig gärna det på adress som syns här intill!


fredag 15 september 2017

Two colour slip stitch crochet grid pattern


(Om du vill läsa på svenska, klicka här!)


I have been working with this slip stitch crochet pattern for some time - in different variations. It is a sort of grid pattern in two colours, where one colour looks to be lying over the other.I have made a pair of cuffs with it. I am sure you can use the pattern for anything else you want!ch - chain
st, sts - stitch, stitches
ss - slip stitch
sc - single crochet
tch - turning chain, - one or more chains not counted in the row, but situated between the rows
working loop - the yarn on the hook
secure the working loop -  take the hook out of the working loop and secure it with a safety pin or similar
back bar of starting chain - see my illustration  here!
B - slip stitch in the back loop only
F - slip stitch in the front loop only
iB - inverse slip stitch in the back loop only

For different slip stitches - see my fact page on slip stitch crochet here!

Yarn - fingering weight. I used Drops Fabel colour 159 as the background and Regia Silk colour 005 for the grid, both about 200 meters per 50 grams. The finished pair of cuffs use about 25 grams of each color.

Hook 5,5 mm, with a pointy tip!

Size: The finished cuffs are about 18 cm long.

The pattern is based on a multiple of 6+5.Pattern:

With red, Ch 41+1, turn.
R 1: Ss 41 in the back bar of the starting chain, tch 2, secure the working loop.
Change to white yarn, make a starting loop.
R 2: Start at the right side of your work and work in the same direction as the previous row: iB 41, tch, turn.
Note that the red and white starting ends come from different directions, one from the right and one from the left.
R 3: B41, ch 4, sc 1 in the third ch from hook, ch 1. These last sts form a point for edging, replacing tch. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.
R 4: B 41, tch, turn.
R 5: iB 41, tch 2, secure the working loop, put hook in the white loop left previously.

R 6: iB 41, tch, turn.
R 7: B 2, *ss under the two white loops straight under next st, (see picture below!)  skip next st, B 5.* Repeat  *-*  until end of row, (only B 2 last time in the end), ch 4, sc in the third loop from hook, ch 1. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.


R 8: B 41, tch, turn.
R 9: iB 41,tch 2, secure the working loop. Put hook in the white loop left previously.
R 10: iB 41, tch, turn.
R 11: B 5 *ss under the two white loops straight under next st - see picture above!  Skip next st, B 5.* Repeat  *-*  until end of row,  ch 4, sc in the third loop from hook, ch 1. Secure the working loop. Put hook in the red loop left previously.

Repeat rows 4-11  6 times, then rows 4-8 once.

There are really only four different rows to remember. Row 11 is similar to row 7, only the placement of the deep stitches is different.There are now 16 white stripes (each stripe = two rows). This is enough to get around my wrist! If you need a wider circumference - add rows. If the circumference is too big - skip a few rows.

Cut the white yarn.
Sew the last row to the first with mattress stitch. (Pictures here, only with Swedish text so far...)

You can also sew on some white stitches to bring together the grid pattern over the final seam, "hiding" it:


Update 2017.09.21:
I have already got some feedback on this pattern! One point of uncertainty seems to be around when to turn work. You always work two rows of each colour, you have to turn between those two. But when you change to the other colour, you must work from the same side (right side, RS, or wrong side, WS) as the previous row. (It should come naturally, because you have to start where you left the yarn.)

In this picture RS means you work with right side facing, WS means you work with wrong side facing.Virka hålkrus


Hålkrus, enligt wikipedia:
Hålkrus är en fyrskaftad drällvävnad där mönstereffekten utgörs av "hål", gropar i ytan, benämns även gagnefskrus. 

Där står ingenting om stickat hålkrus, men det har jag hittat många exempel på och beskrivningar av på andra ställen.

Jag har i alla fall ägnat mig åt virkat hålkrus på sista tiden. Bland de alster som jag gjorde till marknaden i Skellefteå syns ett par gallermönstrade muddar. Jag har fortsatt och gjort några till med samma mönster, och här är ett par i "höst-rött"! Fast färgen heter egentligen "Red chilli", det är en färg i Drops Fabel.
Jag gör det virkade hålkrusmönstret med smygmaskvirkning.

Som synes använder jag mig av ett par engelska förkortningar (F, B, iB), eftersom det ändå inte finns några lämpliga motsvarigheter på svenska. De förkortningar som jag har använt tidigare tex i mönstret till tulpanmuddar från 2013 är så mycket längre och klumpigare.MÖNSTER - - -

Förkortningar:
lm - luftmaska
sm - smygmaska
fm - fast maska
vm - vändmaska, dvs en eller flera luftmaskor som inte räknas in i varvet utan ligger mellan varven
arbetsöglan - garnet som för tillfället sitter på virknålen
lås arbetsöglan - ta virknålen ur maskan och sätt i en säkerhetsnål el liknande så att den inte repar upp sig
mb - maskbåge
undre maskbågen - jag har gjort en illustration som du kan se här!
B - smygmaska i bakre maskbågen
F - smygmaska i främre maskbågen
iB - avig smygmaska i bakre maskbågen

Garn: Jag har använt Drops Fabel (färg 159) som bakgrund och Regia Silk (färg 005) till gallermönstret. Båda är ca 200 m per 50 gram. Det går inte åt så mycket garn, de färdiga muddarna väger 45 gram (hela paret) i den storleken jag har gjort, så ca 25 g av vardera färgen borde räcka.

Virknål 5,5 mm, använd med fördel en extra spetsig!

Storlek: Med givet antal maskor och varv blir muddarna ca 18 cm långa.

Mönstret är delbart med 6+5  om man vill ha symmetri i kanterna.


Mönster:
Uppläggning med röd 41 lm + 1 vm, vänd.
V 1: 41 sm i undre mb, 2 vm. Lås arbetsöglan.
Byt till vitt garn, gör en startögla.
V 2: Börja i arbetets högerkant och virka åt samma håll som föregående v: 41 iB, 1 vm, vänd.
Notera att det röda och det vita garnet därmed kommer att ha respektive startändar på olika sida av arbetet.
V 3: 41 B, 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. De sista maskorna bildar en udd som ersätter vm. Lås arbetsöglan.
Sätt virknålen i den lämnade röda öglan.
V 4: 41 B, 1 vm, vänd.
V 5: 41 iB, 2 vm, lås arbetsöglan, sätt nålen i den lämnade vita öglan.
V 6: 41 iB, 1 vm, vänd.
 V 7: 2 B, därefter *1 sm med nedtag om de två vita mb som finns rakt nedanför nästa m. Se bild! Hoppa över nästa m. 5 B.* Upprepa *-* varvet ut. Sista ggn kommer det att bli bara 2 B efter den djupa maskan. 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. Lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade röda öglan.


V 8: 41 B, 1 vm, vänd.
V 9: 41 iB, 2 vm, lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade vita öglan.
V 10:  41 iB, 1 vm, vänd.
V 11: 5 B, därefter *1 sm med nedtag om de två vita mb som finns rakt nedanför nästa m. Se bild! Hoppa över nästa m. 5 B.* Upprepa *-* varvet ut. 4 lm, 1 fm i 3e lm från nålen, 1 lm. Lås arbetsöglan. Sätt nålen i den lämnade röda öglan.

Upprepa v 4-11 ytterligare 6 ggr, och därefter v 4-8 en gång.
Notera att det egentligen bara är 4 olika varv att hålla reda på; att varv 7 och 11 egentligen är lika. Skillnaden ligger bara i placeringen av de djupa smygmaskorna.


Här syns också att det röda garnets startända kommer från höger, det vita garnets startända kommer från vänster. Ena långsidan kantas av de vita uddarna, den andra sidan kantas av röda vändmaskor.

Det är nu 16 vita ränder, detta är lagom för att den ska räcka runt handleden på mig, vill man ha smalare eller vidare får man minska resp öka antalet varv.
Klipp av det vita garnet.
Sy ihop sista varvet med det första med maskstygn (se här).

Det går även att slutligen sy några vita stygn som härmar de djupa smygmaskorna och binder ihop gallermönstrets början och slutvarv: