Undre maskbågen

One way to crochet the first row after a foundation chain is to work in the back bar (sometimes called back bump) of the chain stitches. You can see it if you turn the starting chain upside down.
With slip stitch crochet, this is almost always a standard way to start a project, so in this picture I have chosen to work four slip stitches at the beginning of the row. The arrows point to where the next stitches are to be placed.


Ett bra sätt att virka första varvet efter en luftmaskkedja är att virka i den undre maskbågen. Den syns om man vänder luftmaskkedjan uppochner.
I smygmaskvirkning börjar man nästan alltid på det här sättet, så på bilden ovan är det fyra smygmaskor jag virkat i början av varvet. Pilarna visar var de kommande maskorna ska virkas!


Inga kommentarer: