lördag 21 augusti 2021

Walk on wool

  

This is a fun and easy pattern for slip stitch crochet slippers, intended for scrap yarn.

(In Swedish here!)

You work with several strands of yarn held together which create a thick fabric that holds a layer of air between your feet and any cold floor!

It is also a good project for practising slip stitch crochet. The use of a large hook lets you finish your slippers in a short time, and make many of them!
For one pair you need about 150 g (or up to 200 for larger size) of yarn. Use any sort of yarn that would normally keep you warm, for example sock yarn, wool, acrylic, alpaca, mohair... You can mix different sorts. (What I haven't tried is cotton, don't know if it would work well here.) The pattern is made for two or more strands of yarn held together. As a guideline - worsted or aran weight yarn - take the yarn double, fingering - take four or five strands together. This is only a rough indication! You can make a swatch (in slipstitch naturally) to find out how many strands are best with the yarn that you are using. If you want the slippers softer, more like socks - use fewer strands, if you want them sturdier and more shoe-like - use more strands together.

Crochet hook: 10 mm, preferably with a pointy tip.This slipper is crocheted from the toe up. Start with a slip knot and 2 chain stitches. Crochet 1 slip stitch in the first chain stitch, then 1 chain stitch, repeat 2 more times = you have 6 stitches.
Round 2: In each stitch make 1 slip stitch in the front loop and 1 slip stitch in the back loop = 12 stitches.
Continue to work spiraling rounds. Increase 4 stitches per round like this:

F = slip stitch in the front loop,    B = slip stitch in the back loop

R 3:   2 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (16 stitches)

R 4:   3 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (20 stitches)

R 5:   4 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (24 stitches)

R 6:   5 F,  1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (28 stitches)

R 7:   1 F in each stitch.   (28 stitches)

R 8:   6 F, 1F and 1B in the next stitch, repeat 3 more times.   (32 stitches)

After the last increase, put a marker in this stitch and leave it while you crochet the straight part of the slipper. This is so that you can easily check the number of rounds made and make sure the left and right slipper become the same size. It is very good to make them both at the same time, like I have done in the picture above.

Work in spiraling rounds without increases until the slipper is about 15 cm  (about 13 rounds above the marker) or 18-19 cm for a men´s size.Picture above: the slipper is turned inside-out. See how clearly the rounds can be seen and counted! Here are 12 rounds above the marker.

The heel:

Make a turning chain, turn, and crochet 1B (slip stitch in back loop only) in each stitch until end of round.  (32 stitches) The round is now a row and the heel is worked back and forth.

All rows: 1 turning chain, turn, 32 B.

Repeat until you have 14 rows  (7 ribs) as in the picture above.
Finally the back is closed. Hold the right and left half of the heel side by side and let the yarn from the ball run inside the slipper. Put the hook under a loop on one side, then under the corresponding loop on the other side, yarn over and pull through all loops on hook. Note the direction of the hook - it is always inserted from the fabric towards the gap, both from the left and from the right side. Again - as you see in the picture!

This is what I call the zipper joining method

Alternatively you can cut the yarn and sew the back with mattress stitch with a needle.

Weave in ends. Finished! The slipper should be a bit shorter than your foot and stretch out when you put it on.
This is a basic pattern that can be changed and varied in any way you want with different yarns, colours, sizes... 

 


söndag 8 augusti 2021

Tofflor


 Tofflor, tossor... eller vad ni vill kalla dem. Det här är ett roligt, enkelt restgarnsmönster på smygmaskvirkade tofflor.Till ett par behövs ca 150 g  (eller ca 200 för en större storlek/herr) garn, gärna raggsocksgarn, men jag blandar glatt ull och akryl och gamla nystan som jag inte vet vad det är. Ta garnet dubbelt, eller 3-4 trådar om det är tunnare. 

Virknål: 10 mm helst med spetsig topp.Toffeln virkas från tån. Börja med en löpögla och virka 2 luftmaskor. Virka sedan 1 smygmaska i den första luftmaskan, 1 luftmaska, upprepa 2 gånger till = du har 6 maskor.Varv 2: I varje maska virkas en smygmaska i främre maskbågen och en smygmaska i bakre maskbågen. = 12 maskor.Fortsätt virka runt i spiral. Öka med 4 maskor per varv enligt ordningen nedan.

F = smygmaska i främre maskbågen,   B = smygmaska i bakre maskbågen

V 3:    2 F,   1F och 1B  i nästa m, upprepa ytterligare 3 ggr.    (16 m)

V 4:    3 F,   1F och 1B  i nästa m, upprepa ytterligare 3 ggr.    (20 m)

V 5:    4 F,   1F och 1B  i nästa m, upprepa ytterligare 3 ggr.    (24 m)

V 6:    5 F,   1F och 1B  i nästa m, upprepa ytterligare 3 ggr.    (28 m)

V 7:    1 F i varje m.     (28 m)

V 8:    6 F,   1F och 1B  i nästa m, upprepa ytterligare 3 ggr.    (32 m)

Efter den sista ökningen, sätt en stickmarkör i den maskan, och låt den sitta kvar medan du virkar den raka delen av toffeln. Detta för att kunna räkna varven och på så sätt försäkra dig om att göra den högra och vänstra lika stora. Det är bra att göra båda samtidigt, som jag visar i bilden ovan.Ovan: tofflen vänd avigt. Se hur tydligt varven syns, här är det 12 varv ovanför markören.

Virka runt i spiral utan ökningar tills toffeln är ca 15 cm eller omkring 13 varv ovanför markören. Det beror lite på vilket garn du använder. För större storlek fortsätt till 18-19 cm.Hälen:

Gör en lm, vänd och virka smygmaskor i bakre maskbågen (B)  tillbaka längs hela varvet  (32 m). 

Ny lm, vänd igen, upprepa (32 B) tills du har 14 v, vilket ser ut som 7 "ribbor" (se bilden).Till slut virkas sidorna ihop längst bak. Håll sidorna intill varandra och låt tråden som går till nystanet ligga under, i mitten. Stick virknålen först i en maska på ena sidan, därefter i motsvarande maska på andra sidan, hämta garn och dra igenom alla maskor på nålen. Obs att riktningen på nålen ska vara inåt mot mellanrummet från båda hållen! Detta är vad jag kallar zipper joining method, alltså dragkedjemetoden.

Alternativt kan man klippa av garnet och sy ihop med maskstygn.


Detta är ett grundmönster som du kan anpassa och variera som du vill!