söndag 31 oktober 2021

VirksymbolerNär började vi använda symboler i virkbeskrivningar? En intressant fråga som jag nyss fick anledning att ställa mig. Jag blev tvungen att genomsöka mitt virkbibliotek för att eventuellt komma svaret på spåren.

Jag älskar ju de där symbolerna. Många mönster är mycket lättare att följa bildledes än textledes så att säga. I texten tappar man lätt bort sig bland upprepningar och förkortningar.Minns att det var i den här boken jag själv såg dem för första gången. Den heter Virkboken, författare Heidi Fuchs och Maria Natter, utgiven av Ica bokförlag. Det är en översättning från tyska ("Häkeln") med copyright 1986.

Symbolerna är lite mer "teckningslika" i den här boken än de vi använder idag, alltså mer som om man helt enkelt ritat av maskan på ett förenklat sätt. Tex har alla maskor en oval ring som överkant, där vi idag bara ser ett rakt streck (ibland inte ens det). Jag har alltid tänkt mig att symbolerna senare förenklades till de former de har idag, men egentligen fanns de enklare formerna redan tidigare (som det nu visat sig).James Walters använder sig också av de här symbolerna. Den bok jag äger - Crochet workshop - är ett nytryck men kallas för "unabridged republication of the work originally published in 1979".

Den här boken är märkvärdig på många sätt! Den avslöjar hemligheter och detaljer som sällan berörs i andra virkböcker alls. Matematiska beräkningar och liknande. Bilderna är små och svartvita, han har verkligen sett till att få med så mycket som möjligt på de 250 sidorna. Den är en skatt.

Virksymbolerna är handritade - ser ut ungefär så som jag själv brukar rita dem.
 På svenska har jag hittat den här boken som faktiskt använder sig av symboler. Här är fastmaskan en trekant och luftmaskan ett streck, men bilderna är helt begripliga och går att följa. Boken heter Virkboken, författarna Ellen Tűrkis och Sanna Dammann, bokförlaget Prisma. Ja, det är en översättning från tyska igen.
Utgivningsåret är 1977.Jag har tre japanska böcker som är fulla av symboldiagram. På grund av språket är det lite svårt att tvärsäkert avgöra årtalet på dessa, men jag tror att de är från 70-talet. Bland alla japanska tecken har jag hittat copyrightsymbolen © tillsammans med   '75  respektive  '76.  Jag tolkar det som att böckerna är från 1975 och 1976
Till sist har jag hittat Stora stick- och virkboken (Schachenmayr). Den använder sig i stort sett inte av symboler, men med ett undantag. Ett mönster som tydligen tjänade på en visuell förklaring beskrivs jämte texten med ett diagram. Ett streck för en stolpe, en cirkel för en luftmaska. Den som ritade det diagrammet, kom hon eller han på det själv eller hade hen sett något liknande någonstans?
Även denna är en tysk översättning. 
Det tyska originalet är från 1968


Så långt kom jag bland böckerna. Jag har även en del virkmagasin och tidskrifter som jag inte har genomsökt men antar att mönstren i dem följer virkböckerna i stil och form.