Min egen "seamless crochet" 3: båtratt


Seamless crochet, Mmatilda style:


NR 3: Båtratt


Båtratten virkas runt runt inifrån och ut men börja-änden och slut-änden är inte på samma ställe. Det inre varvet består av sex dubbelstolp-par (med 4 lm mellan varje), där dubbelstolparna är sammanvirkade i sista genomdraget. På två ställen ersätts den ena dubbelstolpen av 4 luftmaskor men jag kallar det för dstpar ändå för enkelhetens skull.

15 lm. 1 dst i 4e lm från nålen.


4 lm, [2 hopvirkade dst i nästa lm, 4 lm] 3 ggr.Stick nu nålen genom den 5e lm från förra dstparet räknat. Nålen ska komma uppifrån men garnet ska ligga under lmkedjan.1 dst i maskan närmast föregående dstpar. Sista genomdraget görs genom alla tre maskor på nålen så att lmkedjan blir fastvirkad i dst. 4 lm.Sista dstparet virkas i både det närmast föregående och det första dstparet:4lm, 1 sm i första dstparet.

Det yttre varvet:

[4 lm, 3 fm tillbaka längs lm (bildar en udd), 1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dst-par] 4 ggr.
Nu kommer du till lmkedjan som du startade båtratten med: 3 sm upp längs lmkedjan, 1 lm, 3 sm tillbaka längs andra kanten av lmkedjan = den femte udden.

1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dstpar, 4 lm, 3 fm (=6e udden), 1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dstpar, 3 sm upp längs den första udden.


En båtratt med börjaänden i bildens högerkant och slutänden åt vänster.


Den andra båtratten utgår från den första, det är bara att fortsätta virka där du är.
När du kommer fram till momentet "sticka nålen genom luftmaskkedjan": snurra först den nya båtratten ett varv motsols och lägg garnet under luftmaskkedjan. Just nu medan virkningen är liten spelar detta med snurrandet inte så stor roll, för hela virkningen går än så länge lätt att vrida hur som helst - men sedan när arbetet blir större måste man snurra den nyaste båtratten motsols i detta moment för att slippa snurra på hela virkningen.
På andra varvet: snurra den nya båtratten igen när du kommer till den fjärde udden, den ska fästas i den första båtratten. Garnet ska ligga under lmkedjan.
(Det kan kännas knöligt att hålla garnet under virkningen på det här sättet, och det går även att virka ovanpå hela tiden, men resultatet blir inte lika bra, det blir inte lika slätt utan mera buckligt. Jag provade det också.)

Garnet hålls under tills även den femte udden är virkad. Fortsätt varvet ut.När man kommit ännu längre i arbetet och har båtrattar på fler sidor runt den man för tillfället håller på med fästs den nya båtratten i fler av uddarnas ytterkanter. På bilden ovan görs fyra fästpunkter, den sista inte förrän hela yttre varvet är virkat, för enkelhetens skull.Om någon provar att virka efter denna beskrivning så tveka inte att kontakta mig och påpeka om jag gjort fel eller skrivit otydligt... Då ska jag försöka bättra på det så gott jag kan! Jag använde det här mönstret till min stora båtratt-sjal.
Inga kommentarer: