söndag 17 april 2011

Båtratt

Båtratten virkas runt runt inifrån och ut men börja-änden och slut-änden är inte på samma ställe. Det inre varvet består av sex dubbelstolp-par (med 4 lm mellan varje), där dubbelstolparna är sammanvirkade i sista genomdraget. På två ställen ersätts den ena dubbelstolpen av 4 luftmaskor men jag kallar det för dstpar ändå för enkelhetens skull.

15 lm. 1 dst i 4e lm från nålen.


4 lm, [2 hopvirkade dst i nästa lm, 4 lm] 3 ggr.Stick nu nålen genom den 5e lm från förra dstparet räknat. Nålen ska komma uppifrån men garnet ska ligga under lmkedjan.1 dst i maskan närmast föregående dstpar. Sista genomdraget görs genom alla tre maskor på nålen så att lmkedjan blir fastvirkad i dst. 4 lm.Sista dstparet virkas i både det närmast föregående och det första dstparet:4lm, 1 sm i första dstparet.

Det yttre varvet:

[4 lm, 3 fm tillbaka längs lm (bildar en udd), 1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dst-par] 4 ggr.
Nu kommer du till lmkedjan som du startade båtratten med: 3 sm upp längs lmkedjan, 1 lm, 3 sm tillbaka längs andra kanten av lmkedjan = den femte udden.

1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dstpar, 4 lm, 3 fm (=6e udden), 1 fm om lmb, 4 lm, 1 fm i nästa dstpar, 3 sm upp längs den första udden.


En båtratt med börjaänden i bildens högerkant och slutänden åt vänster.

Inga kommentarer: