söndag 17 april 2011

Flera båtrattar


Den andra båtratten utgår från den första, det är bara att fortsätta virka där du är.
När du kommer fram till momentet "sticka nålen genom luftmaskkedjan": snurra först den nya båtratten ett varv motsols och lägg garnet under luftmaskkedjan. Just nu medan virkningen är liten spelar detta med snurrandet inte så stor roll, för hela virkningen går än så länge lätt att vrida hur som helst - men sedan när arbetet blir större måste man snurra den nyaste båtratten motsols i detta moment för att slippa snurra på hela virkningen.
På andra varvet: snurra den nya båtratten igen när du kommer till den fjärde udden, den ska fästas i den första båtratten. Garnet ska ligga under lmkedjan.
(Det kan kännas knöligt att hålla garnet under virkningen på det här sättet, och det går även att virka ovanpå hela tiden, men resultatet blir inte lika bra, det blir inte lika slätt utan mera buckligt. Jag provade det också.)

Garnet hålls under tills även den femte udden är virkad. Fortsätt varvet ut.När man kommit ännu längre i arbetet och har båtrattar på fler sidor runt den man för tillfället håller på med fästs den nya båtratten i fler av uddarnas ytterkanter. På bilden ovan görs fyra fästpunkter, den sista inte förrän hela yttre varvet är virkat, för enkelhetens skull.Om någon provar att virka efter denna beskrivning så tveka inte att kontakta mig och påpeka om jag gjort fel eller skrivit otydligt... Då ska jag försöka bättra på det så gott jag kan!

Inga kommentarer: