fredag 25 mars 2011

Flera stjärnor

Den andra stjärnan utgår från den första.
När du kommer fram till momentet "sticka nålen genom luftmaskkedjan": snurra först den nya stjärnan ett varv motsols och lägg garnet under luftmaskkedjan. Just nu medan virkningen är liten spelar detta med snurrandet inte så stor roll, för hela virkningen går än så länge lätt att vrida hur som helst - men sedan när arbetet blir större måste man snurra den nyaste stjärnan motsols i detta moment för att slippa snurra på hela virkningen.På andra varvet: snurra den nya stjärnan igen när du kommer till den fjärde udden, den ska fästas i den första stjärnan. Garnet ska ligga under lmkedjan. Stjärnuddens två lm byts ut mot 1 lm, 1 fm i den tidigare gjorda stjärnan.
(Det kan kännas knöligt att hålla garnet under virkningen på det här sättet, och det går även att virka ovanpå hela tiden, men resultatet blir inte lika bra, det blir inte lika slätt utan mera buckligt.)Den femte udden: 3 st i dstparet, 2 lm,stick nålen genom lm närmast den tidigare gjorda stjärnan, dra igenom garnet en gång så att lmkedjan virkas fast, 2 st i samma dstpar, 1 fm om lmbågen. Fortsätt med resten av uddarna.

Fortsätt med fler stjärnor så långt som önskas.Sista stjärnan på varvet görs lite annorlunda för att kunna vända virkningen. Man gör färre dstpar innan man kommer fram till lmkedjan och fler dstpar efter, annars exakt på samma sätt.

Vändstjärnan:

13lm, 1 dst i 4e m från nålen, 4 lm, 2 sammanvirkade dst i nästa lm, 4 lm, snurra motsols och stick nålen genom lmkedjan med garnet under, 1 dst i lm närmast det sista dstparet,
*4 lm, 2 hopvirkade dst i den sista dst* 2 ggr,
2 hopvirkade dst i den sista och den första dst, 4lm, 1 sm i första dstparet.

3lm, 2 st i sm, 1 fm om lmb, 3 st i nästa dstpar, snurra stjärnan motsols och håll garnet under, 1lm, 1 fm i den tidigare gjorda stjärnan, 3 st i samma dstpar, 1 fm om lmb, 3 st i nästa dstpar, 1 lm, 1 fm i den tidigare gjorda stjärnan,
*3 st i samma dstpar, 1 fm om lmb, 3 st i nästa dstpar, 2 lm* 3 ggr - sista gången ersätts de sista lm med en hst i 3e lm.


Då ska man hamna ungefär här. Vänd nu virkningen. Andra stjärnvarvet kommer att vara avigt i förhållande till det första, dvs vartannat stjärnvarv kommer att vara avigt hur man än vänder på arbetet, men med ett sånt här garn och ett sånt här mönster så kan jag inte se att det spelar någon roll.Nu kan man virka vidare på samma sätt och fästa stjärnorna i varandra allt eftersom.1 kommentar:

skapa och inreda sa...

Tack för att du delar med dig :)