torsdag 24 mars 2011

Stjärnan

Stjärnan virkas runt runt inifrån och ut men börja-änden och slut-änden är inte på samma ställe. Det inre varvet består av sex dubbelstolp-par (med 4 lm mellan varje), där dubbelstolparna är sammanvirkade i sista genomdraget. På två ställen ersätts den ena dubbelstolpen av 4 luftmaskor men jag kallar det för dstpar ändå för enkelhetens skull.
Det yttre varvet består av uddarna som görs med stolpar.

15 lm. 1 dst i 4e lm från nålen.


4 lm, *2 hopvirkade dst i nästa lm, 4 lm* 3 ggr.Stick nu nålen genom den 5e lm från förra dstparet räknat. Nålen ska komma uppifrån men garnet ska ligga under lmkedjan.1 dst i maskan närmast föregående dstpar. Sista genomdraget görs genom alla tre maskor på nålen så att lmkedjan blir fastvirkad i dst. 4 lm.Sista dstparet virkas i både det närmast föregående och det första dstparet:4lm, 1 sm i första dstparet, 3 lm.

2 st i sm, 1 fm om lmb, *3 st i nästa dstpar, 2 lm, 3 st i samma dstpar, 1 fm om lmb*. Upprepa * till * tills du kommer fram till lmkedjan du startade med.

Stick nålen uppifrån genom den första lm utifrån räknat, håll garnet under, dra igenom garnet en gång, 2 st i samma dstpar, 1 fm om lmb. Fortsätt på samma sätt som tidigare med de sista uddarna. På sista udden ersätt de 2 lm med en hst i 3e lm.


Första stjärnan färdig. Börjaänden syns till höger, slutänden till vänster.

Inga kommentarer: